İmtiyazlı Hisse Nedir?

İmtiyazlı hisseler, bir şirketin kâr dağıtımı ve yönetim hakları konusunda özel ayrıcalıklara sahip olan finansal araçlardır. Ancak, bu imtiyazların işlem gören hisselerde kaldırılması, finansal sistemin adil bir zeminde işlemesini sağlamak adına önemli bir adım olabilir.

Bu hisseler, genellikle belirli bir hissedar grubuna ayrıcalıklı haklar tanıyarak diğer yatırımcıları adaletsiz bir duruma sokabilir. Örneğin, kâr dağıtımında öncelikli olma ve yönetim kararlarına etkili bir şekilde katılma gibi avantajlar, şeffaf ve eşitlik ilkesine aykırıdır.

İmtiyazlı Payların Kaldırılması
İmtiyazlı Payların Kaldırılması

İmtiyazlı Paylar: Sorunların Kaynağı

İmtiyazlı hisselerin varlığı, şirketlerde demokratik yönetim ilkelerini zayıflatabilir. Bu durum, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğini etkileyebilir ve küçük hissedarların çıkarlarını göz ardı etme riskini taşır. İmtiyazlı hisselerin kaldırılması, şirketlerin daha adil ve şeffaf bir yönetim yapısına kavuşmasını sağlayabilir.

Hisse ve Yatırımcı Güveni

Yatırımcı güveni, finansal piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesi için temel bir unsurdur. İmtiyazlı payların kaldırılması, yatırımcılara eşit haklar tanıyarak finansal sistemin güvenilirliğini artırabilir. Bu adım, borsa İstanbul’da işlem gören hisselerdeki şeffaflığı ve rekabeti teşvik edebilir.

Örnekle İmtiyazlı Paylar

Bir patron şirket hisselerini açmaya karar verir bunu ne için yapar? Tabi ki şirkete kaynak sağlamak ve yatırımlarını finanse etmektir. Bunu yaparken maalesef kendisine imtiyazlı hisse bırakır. Buna örnek verecek olursak, diyelim ki şirketin yüzde 60’ı halka açıldı ve borsa hisselerinin tamamı satıldı. Siz bu hisselerin yüzde 60’nı da alsanız şirketin yönetim kuruluna giremiyorsunuz, girseniz de söz sahibi olamıyorsunuz ya da daha vahim imtiyaz sahibi olan şirketler de ise kâr payında da patronla eşit oranda olamıyorsunuz. Rakamsal ifade ile patronun bir hissesi sizin 20 hissenize bedel olabiliyor. Bunun sonucu olarak da hiçbir zaman borsa da işlem gören şirketlerin piyasa değeri gerçek değerini bulamıyor.

Finansal Adalet İçin Adım Atılmalı

İmtiyazlı payların kaldırılması, borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde finansal adaletin sağlanması adına önemli bir adımdır. Bu sayede, şirketler daha şeffaf ve demokratik bir yönetim yapısına kavuşabilir, yatırımcı güveni artabilir ve finansal sistemin sürdürülebilirliği desteklenebilir.

Sonuç ve Öneriler

İşlem gören hisselerde imtiyazlı payların kaldırılması, finansal piyasaların sağlıklı ve adil bir şekilde işlemesine katkı sağlayacaktır. Regülasyonlar ve şirket içi politikalar, bu geçiş sürecini desteklemeli ve yatırımcıların güvenini artırmalıdır.

Kaynaklar

– Finansal Yönetim Kitapları

– Ekonomi Analistlerinin Raporları