Bankaların batık borçları tahsil edemediği zaman zarar görmemek adına satışa çıkartır. Banka ilk olarak ödenmeyen borçlar için ihtar çekmekle işe başlar. Daha sonra borç tahsil edilmezse mahkeme safhasına geçilir.

Ödenmeyen borçlar sadece kişiyi değil bankayı da oldukça güç bir duruma sokar. Dolayısıyla bankalar böyle durumlarda ne kurtarırsam kar mantığını güderek batık borçları satışa çıkarır. Bu işten borçlu da borcunun bir kısmı ödendiği için karlı çıkarak borcu yeniden yapılandırmaya gidebilir.

Bankalar Tahsil Edemedikleri Borçları Ne Yapar?

Bankalar insanlara verdikleri kredileri günü geldiğinde faiziyle birlikte geri almak üzere programlanmıştır. Dolayısıyla tahsil edemediği borçları 2-3 yıl takip ettikten sonra varlık şirketlerine devrederek batık borcu sıcak paraya çevirmeye çalışır. Son ödeme tarihini geçirdiğiniz borcu 90 gün içinde öderseniz banka yasal olarak borcu sizden tahsil etmek için harekete geçiyor.

Batık Borç Nedir?

İnsanların bankalara geri ödeyemediği borçların tamamına batık borç diyoruz. Bu tip borçlar ileriki zamanlarda katlanarak büyür ve giderek ödenemez bir hal alırlar. İnsanlar dönem dönem yaşadıkları maddi problemler, sağlık sorunları veya işten atılma gibi nedenlerle borçlarını ödeyemez hale gelebilirler.

Sadece hayatta olan insanlar değil bazen ölen insanların yakınları da batık borçla karşı karşıya gelebilirler. Hepimizin bildiği gibi miras hukuku gereğince ölen kişinin mal varlığı özel bir istek belirtmediği sürece birinci derece yakınlarına kalmaktadır.

Miras denildiği zaman aklımıza evler, arabalar, altın, daire, nakdi para vs gibi kavramlar gelmektedir ancak bazen devredilen miras içerisinde ölen kişinin borçları da bulunabiliyor.

Ölen kişinin yakınları tarafından kimi zaman ölenin borçlu olduğunu biliyor, kimi zamanda terekenin hesaplanmasından sonra mirasın borca batık olduğu anlaşılabiliyor. Böylece ölen kişinin yakınlarına reddi miras hakkı doğuyor.

Reddi Miras Nedir?

Vefat eden kişinin yakınlarına bıktığı haklar veya borç kavramlarına miras dendiğini hepimiz biliyoruz. Reddi miras da bu hakları kabul etmeme kavramına verilen addır.

Batık Borçların Satışı Yasal mı?

Batık borçların satışı tamamen yasal olmakla birlikte belli bir prosedürü borçlunun lehine olacak şekilde izlemek zorundalar.

Batık Borçların Satılması Kimlere Yarar Sağlar?

Batık borçların satılması hem bankaların hem de borçluya fayda sağlayabilir. Batık borçları satarak banka uğradığı zararı hafifleterek nakit akışını kontrol ederken borçlu da borcunun bir miktarını ödeyerek bankadan yeniden yapılandırma isteyebilir. Ancak batık borçların avantajları olduğu gibi bazı tez avantajları da vardır.

Örneğin; batık borcu satın alan şirketler borcu bir an evvel tahsil etmek isterler ve borçlu karşı sert bir tutum içerisine girebildikleri gibi borçlunun daha fazla mağdur olmasına ve durumunun daha da kötüleşmesine neden olabilmektedir. Bazı varlık fonu şirketleri de bu durumun tam aksine daha ılıman bir şekilde borcun yapılandırılması için farklı önerilerle sizlere gelebilir.